FundamentPlus

Van kwetsbaar naar kansrijk

Hoi, welkom bij FundamentPlus!

Circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar bevindt zich in een kwetsbare positie door problemen op een of meer leefgebieden. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, vluchteling zijn, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak hebben deze jongeren te maken met een combinatie van problemen waarbij ze – veelal vanuit de Jeugdwet – ondersteuning krijgen. Als deze jongeren 18 jaar worden verandert  veel voor hen. Van de ‘beschermende’ omgeving van school en jeugdhulp, belanden zij in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen. Voor jongeren in een kwetsbare positie is deze stap ongekend groot en hierdoor lopen zij het risico om tussen wal en schip te raken.

Doelgroep

FundamentPlus biedt op eigentijdse wijze passende ambulante begeleiding, dagbesteding, woonbegeleiding en crisisopvang. We richten ons op jongeren en jong volwassenen tussen de 16 en 27 jaar met psychopathologische, verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, psychosociale en psychiatrische kwetsbaarheid en jongeren met een vorm van autisme.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren vanuit de aanpak top 400 en top 600.  Door onze ambulant trajecten richten wij ons op criminogene risicofactoren van deze doelgroep.  We bieden de begeleiding, opvang en dagbesteding die aansluit bij hun leefwereld en behoeften. Dit doen we in een inspirerende omgeving waarin zij zich welkom en gewaardeerd voelen.

Begeleid Wonen & Dagbesteding

In sommige gevallen is ambulante begeleiding in de thuissituatie door ons of door onze ketenpartners niet voldoende of niet meer mogelijk. In dat geval wordt overwogen of opvang bij één van onze locaties voor begeleid wonen de juiste oplossing biedt.

In onze woonvoorzieningen krijgen jongeren alle ruimte om zich in een prettige leefomgeving te ontwikkelen en een sociaal netwerk op te bouwen. Er vormt zich community met sociale samenhang, waarin jongeren elkaar steunen, waarderen, stimuleren en inspireren. Er is 24 uur per dag woonbegeleiding beschikbaar en in diverse fases worden jongeren begeleid naar zelfstandigheid. De woonbegeleiders waarborgen de samenhang en veilige sfeer in de groep. Tevens vangen zij de jongeren op en begeleiden hen individueel en groepsgewijs bij hun dagindeling en bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Woonbegeiding

Ons Team

heart, flags, countries
Ons team is multidisciplinair en multicultureel samengesteld. Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de samenleving, zijn bekwaam in het omgaan met diversiteit en beschikken over een cultuur sensitieve beroepshouding. FundamentPlus werkt volgens een systeemgerichte benadering, en houdt rekening met de culturele achtergrond van de jongere. Onze medewerkers spreken meerdere talen waardoor ze gemakkelijk contact leggen met ouders en of verzorgers van diverse achtergronden.

FundamentPlus

Aanmelden?

FundamentPlus staat 24/7 voor je klaar.

Klaar voor een start in de goede richting?

Scroll naar boven