Plus Factor

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

FundamentPlus biedt individuele ambulante begeleiding en ondersteuning voor jongeren en hun ouders op alle leefgebieden. Met elkaar werken we aan het vergroten van zelfstandigheid en een zelfredzaam bestaan. Met onze deskundige begeleiding ondersteunen we jongeren bij het structureren en organiseren van hun dagelijkse taken. De individuele begeleiding die wij bieden vindt bijna altijd in de thuisomgeving plaats. Ons uitgangspunt is dat we door middel van ambulante begeleiding willen voorkomen dat jongeren uit huis worden geplaatst. Wij begeleiden jongeren zo lang als nodig en zo goed mogelijk vanuit hun eigen vertrouwde omgeving. Wanneer dit niet meer mogelijk is, dan kan ondersteuning worden geboden vanuit onze locaties voor woonbegeleiding.

adult, asphalt, blur

Methodiek Ambulante Begeleiding

De methodiek die we gebruiken zijn de instapmethode en de JIM benadering (Jouw Ingebrachte Mentor). Bij beide draait het om in goed verbinding te zijn met de jongere en zijn/haar systeem. Ons uitgangspunt in de ambulante begeleiding is dat we 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de jongeren.

Zonder goede werkrelatie stagneert de kwaliteit van de hulpverlening. Wij investeren dus heel erg in het contact met de jongere en zijn leefwereld. Wij willen onze jarenlange ervaring met deze methodiek combineren in zowel de ambulante begeleiding als in de woonbegeleidingstrajecten. 

Ambulante begeleiding & Sport als Instrument

Future Sports Coaching

Sport is een kansrijk middel als onderdeel van een integrale aanpak in het sociale-en zorg domein. Sport spreekt veel jongeren aan; het is leuk, het geeft energie en zoomt in op mogelijkheden van jongeren in plaats van problemen. Sport biedt een positieve houvast voor de jongere in de jeugdhulp.

Met ons aanvullend programma Future Sports Coaching (FSC) hanteren wij een topsportklimaat en gaan uit van de topsportgedachte. Dit betekent niet dat we deelnemers leren hoe je een topsporter wordt, maar dat we ieder op eigen niveau ondersteunen bij wat nodig is om stappen vooruit te maken en iets te bereiken in het leven. Wij zetten in op het overbrengen van skills als doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, communiceren, samenwerken etc.

FundamentPlus heeft (sport)pedagogen die gespecialiseerd zijn om sport in te zetten als middel. Samen werken jongeren door middel van sport aan persoonlijke doelen en verschillende hulpvragen. Met de verwijzer en in afstemming met ons netwerk kunnen er in overleg hulpverleningsdoelen gekoppeld worden aan dit programma. Tijdens de persoonlijke trainingen wordt er onder andere gekeken naar de motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en het sociaal-emotionele functioneren van de jongere. Dit dient als basis om vervolgens aan de hulpverleningsdoelen te werken. Uiteindelijk zullen wij, in overleg met de jongere, zorg dragen voor bemiddeling naar een structurele sportaanbieder.

Interesse in dit aanbod? Neem dan contact op via ons aanmeldformulier.

Scroll naar top