Plus Factor

Dagbesteding

Het Doel

Het doel is om kwetsbare jongeren middels de Future Academy een dagbesteding aan te bieden waarbij iedere deelnemer zich op eigen niveau, in een veilige omgeving kan ontwikkelen en op een positieve manier wordt gestimuleerd om mee te doen in de maatschappij.

Hierbij willen wij de zelfstandigheid van de deelnemers zoveel mogelijk bewaken en de afstand tot een studie of de arbeidsmarkt zoveel mogelijk verkleinen. Sport, cultuur en educatie is een leidraad en middel om hen mee te laten doen, zowel bij FundamentPlus maar ook daarbuiten in de maatschappij.

children, splash, asia

Future Academie

Sport als middel

MeeDoenWerkt Programma

Future Academy

Met het dagbestedingsaanbod van de Future Academy, willen wij van betekenis zijn voor kwetsbare jongeren van 16 tot en met 27 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme, GGZ en/of jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een justitieel verleden hebben. Door middel van een programmering, wordt op een positieve manier gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid, participatie en zinvolle dagbesteding. Future Academy vindt in groepsverband plaats als basis om vaardigheden op te doen en te onderhouden.

Programma

Het aanbod bestaat uit diverse dagprogramma’s in groepsverband om vaardigheden op te doen en te onderhouden. De activiteiten die hieronder vallen zijn meestal ter vervanging van arbeid of school, in een al dan niet aangepaste vorm.

Naast de arbeid en school ondersteunende activiteiten, faciliteert FundamentPlus binnen de dagbesteding ook activiteiten waarin deelnemers om leren gaan met hun gedragsproblemen. Tevens is er ruimte voor het behalen van diverse certificaten.

Wij bereiken deelnemers door middel van (sport)activiteiten, programmering, dagbesteding, en door hen aan te laten haken bij de (sociale) voorzieningen die voor deze doelgroep worden georganiseerd.  Wat ons onderscheidt met ander dagbestedingsprogramma’s, is dat we bijzondere en fijne (urban)locaties hebben wat een aantrekkingskracht heeft op de doelgroep.

Wij geven deelnemers het gevoel dat zij gelijk onderdeel van de organisatie zijn en deze ook met trots vertegenwoordigen. De boodschap naar deelnemers is dat ze bij ons van alles kunnen doen en leren; wij kijken met hen mee wat er mogelijk is en wat we hen kunnen aanbieden. Aan de hand van het ondersteuningsplan kijken we gericht naar de interesses, behoeften en mogelijkheden van de deelnemer.

Het programma heeft de onderstaande doelen die wij met de jongeren willen realiseren:

  • (weer) een dagritme en dag structuur aan te leren
  • netwerk te vergroten wat bij kan dragen aan een zinvolle toekomst
  • zelfkennis te vergroten door inzicht te bieden in eigen mogelijkheden, talenten én leerpunten.
  • te ondersteunen bij oriëntatie op eigen toekomst
  • burgerschapsvaardigheden aan te leren
  • Bewustwording van een gezonde en positieve leefstijl

Werkwijze

We bereiken deze doelen door oplossingsgerichte coaching en vraaggerichte maatwerkprogramma’s die nauw aansluiten op belevingswereld van deelnemers en doelen in hun ondersteuningsplan. De focus ligt  op het vergroten van sociaal maatschappelijke zelfredzaamheid van de deelnemers

Het dagbestedingsprogramma heeft een breed scala aan individuele- en groepstrainingen voor jongeren en (jong)volwassenen. Het trainingsaanbod bestaat onder andere uit:

  • Sociale vaardigheidstrainingen;
  • Agressieregulatie trainingen;
  • Budgetteringstrainingen;
  • Weerbaarheidstrainingen

Aanmelden?

Interesse in dit aanbod?

Neem dan contact op via ons aanmeldformulier

Scroll naar top