Plus Factor

Over ons

Inspiratie

Vanuit FundamentPlus gebruiken wij een aantal uit spraken van Johan Cruijff die dienen ter inspiratie om jongeren tot gedachten te brengen in de keuzes die zij maken in het leven. Deze uitspraken vertalen wij naar de situatie die zij mee maken in het opgroeien naar volwassenheid. Hieronder een aantal uitspraken die wij inzetten tijdens de gesprekken en activiteiten.

  • Elk nadeel heb z’n voordeel.
  • Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
  • Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die de minste maakt, is de beste.
  • Voetbal is simpel. Wat moeilijk is, is simpel voetballen.
  • Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.
  • Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren.

kernwaarden

Open

Eerlijk

Betrouwbaar

flexibel

Begeleiders

FundamentPlus beschikt over een inhoudelijk verantwoordelijke orthopedagoog, hulpverleners met HBO niveau, SKJ registratie en begeleiders met minimaal MBO niveau 4 (Social Work). Ook hebben wij diverse rolmodellen uit de sport en cultuur sector. Daarnaast bieden wij plek aan stagiaires en vrijwilligers. Onze begeleiders hebben bewezen kennis, ervaring en affiniteit met het begeleiden van de doelgroep. Bij voorkeur vervullen zij een rolmodelfunctie voor jongeren door bijvoorbeeld herkomst, ervaringsdeskundigheid, en/of hun specialisme of prestaties op gebied van sport en cultuur. Onze coaches weten vaak uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om je staande te houden in een maatschappij die steeds meer van je vraagt en hoeveel extra aandacht dit vergt als je kwetsbaar bent, een beperking hebt, en toegroeit naar volwassenheid en zelfstandigheid. Zij weten tegen welke obstakels je hierbij kunt aanlopen, hoe je deze ervaringen om kan zetten naar veerkracht, hoe je hiermee kunt doorgroeien en uiteindelijk succesvol en/of zelfstandig kunt worden.

Interculturele zorgverlening

Ons team is multidisciplinair en multicultureel samengesteld. Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de samenleving en zijn bekwaam in het omgaan met diversiteit en beschikken over een cultuur sensitieve beroepshouding. FundamentPlus besteed veel aandacht aan het systeem waarin de jongere opgroeit en rekening houdend met de culturele achtergrond. Onze medewerkers spreken meerdere talen en maken hierdoor erg snel contact met ouders van een diverse achtergronden.

Stagelopen bij FundamentPlus

Studenten met een HBO opleiding bieden we tal van mogelijkheden om met deskundige begeleiding leerervaring op te doen. Ook nodigen we hen uit zelf plannen te ontwerpen om onze activiteiten of dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Doorgaans ondersteunen studenten FundamentPlus bij het organiseren van activiteiten in de woonvoorzieningen en/of de dagbestedingslocaties. Te denken valt aan begeleiding van jongeren, huiswerkbegeleiding, culturele activiteiten, sport- en spelactiviteiten. Op onze locaties zijn voldoende leer-, werk- en recreatiefaciliteiten die bij de organisatie van de activiteiten kunnen worden ingezet.

Interesse in een leerzame stageplek met deskundige begeleiding in een inspirerende en prettige omgeving? Neem dan contact met ons op.

Onze Partners

Scroll naar top