Plus Factor

Raad van Commissarissen

Toezichthoudend Orgaan

FundamentPlus is een besloten vennootschap. Dit vanwege de professionaliteit en omvang van de onderneming. Binnen de vennootschap heeft de wisseling van aandeelhouders geen gevolgen voor de continuïteit van de te leveren zorg- en dienstverlening. Het toezichthoudend orgaan binnen een besloten vennootschap is de Raad van Commissarissen.

Ben Zwagerman

Lid met aandachtsgebied kwaliteit en inhoud
Ben Swagerman studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht van 1977 tot 1983. Hij was werkzaam als officier van justitie en later hoofdofficier. Swagerman coördineerde op de Antillen de invoering van het nieuwe wetboek van strafvordering en speelde een belangrijke rol bij de aanpak van cocaïnesmokkel, via zogeheten bolletjesslikkers, vanaf Curaçao. Swagerman was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Door het aftreden van fractievoorzitter Loek Hermans op 2 november 2015 was hij de eerste opvolger op de kieslijst. Op 10 november keerde hij terug in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hield hij zich onder meer bezig met justitie (met name asielbeleid). Op 12 juli 2016 verliet Swagerman de Kamer om een functie bij Qatar Airways te gaan vervullen. Swagerman is raadsheer in het Gerechtshof Den Bosch en sinds januari 2020 voorzitter van het BOA-platform, een afstemmings- en samenwerkingsorgaan op het terrein van Handhaving, Toezicht en Veiligheid.
Ben zwagerman
Ruud oud

Ruud Oud

Lid met aandachtsgebied financiën

Ruud Oud is geboren in 1954 te Haarlem. Zijn maatschappelijke carrière heeft zich afgespeeld binnen bancair Nederland. Bij een aantal banken, waaronder de Rabo en de ING-bank, heeft Ruud verschillende leidinggevende functies vervuld. Zijn specialiteit is echter kredietbeoordeling voor particulieren en aan het midden-en kleinbedrijf. In deze hoedanigheid is Ruud als leidinggevende betrokken geweest bij de introductie en ontwikkeling van een Creditscore systeem in Nederland. Hierdoor is het mogelijk geworden om kredietbeoordeling middels een geautomatiseerde wijze te laten plaatsvinden. Na 28 jaar bancaire ervaring heeft Ruud in 2005 de overstap gemaakt naar de incasso wereld. Door overleg met veelal bacaire opdrachtgevers en mensen met problematische schulden en schuldhulp verlening instanties, is Ruud in aanraking gekomen met andere kant van financieel Nederland. Hierbij is zijn uitgangspunt altijd geweest om de schuldenaren op  maatschappelijk verantwoorde wijze te laten benaderen om in goed overleg tot een voor alle betrokken partijen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Mede wegens ene terughoudende gezondheid heeft Ruud op zijn 60e zijn maatschappelijke carrière beëindigd en is door zijn opgedane ervaring kunnen aanwenden om in privé mensen te helpen met het oplossen van hun, vaak tijdelijke, financiële problemen.

Imad El Ouarti

Lid met aandachtsgebied Algemeen en management

Op jonge leeftijd is Imad El Ouarti maatschappelijk actief in Amsterdam. Hij heeft zich ruim 8 jaar ingezet voor stichting Argan als persvoorlichter en zich ook vooral bezig hielt met jongerenbeleid in Amsterdam. Imad is docent International Business Studies en ondernemer. Als docent ook werkzaam geweest op het MBO Niveau 1 waar hij kansarme studenten en studenten met diverse privé problematiek heeft gecoacht en begeleid naar een diploma.

Samen is het fundament gelegd en is het idee ontstaan om samen op te trekken om kwetsbare jongeren in Amsterdam te helpen. FundamentPlus werd een feit!

Scroll naar boven