Plus Factor

Werkwijze

Werkwijze: Hulpverlening

Bij FundamentPlus wordt er een vaste hulpverlener gekoppeld aan de jongere. Zij brengen alle leefgebieden in kaart door middel van een sociale analyse die samen met de jongere wordt gemaakt. Vervolgens stellen zij samen een hulpverleningsplan op. FundamentPlus is een platte organisatie waarin alle medewerkers snel met elkaar kunnen schakelen. Wij organiseren casuïstiek besprekingen om elkaar te versterken in het begeleiden van de jongeren. Daarnaast kennen alle hulpverleners de jongeren persoonlijk en hanteren een kleine caseload van gemiddeld 8 a 10 cliënten per medewerker.
  • FundamentPlus is niet gebonden aan één locatie met specifieke tijden. FundamentPlus acteert zoveel als mogelijk waar en wanneer de klant ons nodig heeft.
  • Wij investeren in duurzame relaties, fijne dagbestedingsplekken en veilige woonplekken voor jongeren. Dit doen we door betrouwbaar te zijn in onze afspraken, transparant in handelen en helder in onze communicatie.
  • We werken presentiegericht en laten niet los.
  • Niemand buitenspel, een eerlijke kans voor iedereen.

Leefgebieden

Wij werken vindplaatsgericht en zoeken in het netwerk van de jongere naar personen of organisaties in de wijk die ons helpen om de jongere op weg te helpen. Onze medewerkers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, maar zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor de jongeren. Het outreachend werken is bij ons ingebed in onze manier werken.

Maatwerk

Onze jongeren hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom krijgt elke jongere die bij ons in begeleiding is, een vaste begeleider die samen met de jongere en de verwijzer de lijnen uitzet. Tijdens de intake kijken wij welke begeleider het beste matcht met de jongere. De begeleider heeft minstens twee keer per week contact met de jongere. De intensiteit hangt uiteraard af welk traject de jongere bij FundamentPlus gaat volgen. Een FundamentPlus medewerker kijkt tijdens de intake, samen met de verwijzer en de jongere, wat nodig is. Bij ons is elk jongere uniek en verdient daarom hulp op maat. Bij FundamentPlus kan veel, maar niet alles. Samen kunnen we meer. Met deze gedachte proberen wij altijd samenwerking te zoeken met ketenpartners om de jongere op een gepaste manier hulp te bieden.

Kleinschalig

FundamentPlus heeft dagbestedingslocaties en kleinschalige woonvoorzieningen waar wij jongeren passend aanbod kunnen bieden. Op onze locaties is altijd een gemeenschappelijke ruimte waar jongeren gezellig bij elkaar komen om te ontspannen en of bijvoorbeeld samen te koken. Wij creëren hierdoor een teamgevoel en saamhorigheid.

Financiering

De zorg- en dienstverlening van FundamentPlus wordt op verschillende manieren gefinancierd. Tijdens het voorgesprek of de intake bekijkt onze medewerker welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke vorm het beste aansluit bij de hulpvraag.
Scroll naar top